Bảng giá xe Toyota Camry đã qua sử dụng tháng 3/2023

Toyota Camry cũ hiện tại đang được rao bán trên bonbanh.com với các đời xe từ năm 2012 đến 2022 với số lượng tin đăng tin xe trên toàn quốc. Giá xe Toyota Camry cũ theo từng năm cụ thể như sau.

Toyota Camry 2023

Giá xe Toyota Camry cũ cập nhật tháng 03/2023 trên Bonbanh

 • Toyota Camry 2022 : giá từ 1005 triệu đồng
 • Toyota Camry 2021 : giá từ 919 triệu đồng
 • Toyota Camry 2020 : giá từ 810 triệu đồng
 • Toyota Camry 2019 : giá từ 799 triệu đồng
 • Toyota Camry 2018 : giá từ 715 triệu đồng
 • Toyota Camry 2017 : giá từ 650 triệu đồng
 • Toyota Camry 2016 : giá từ 595 triệu đồng
 • Toyota Camry 2015 : giá từ 575 triệu đồng
 • Toyota Camry 2014 : giá từ 549 triệu đồng
 • Toyota Camry 2013 : giá từ 495 triệu đồng
 • Toyota Camry 2012 : giá từ 468 triệu đồng
 • Toyota Camry 1989 - 2011: giá từ 25 triệu đồng

Bảng giá xe Toyota Camry cũ chi tiết theo năm trên Bonbanh cập nhật tháng 03/2023

Phiên bản Giá thấp nhất Giá trung bình Giá cao nhất
Toyota Camry 2022
Toyota Camry 2.5HV hybrid nhập khẩu - 2022 1.468.000.000 1.507.000.000 1.545.000.000
Toyota Camry 2.5Q máy xăng nhập khẩu - 2022 1.290.000.000 1.352.000.000 1.450.000.000
Toyota Camry 2.0Q máy xăng nhập khẩu - 2022 1.080.000.000 1.165.000.000 1.235.000.000
Toyota Camry 2.0G máy xăng nhập khẩu - 2022 1.020.000.000 1.020.000.000 1.020.000.000
Toyota Camry 2021
Toyota Camry 2.5HV hybrid nhập khẩu (FaceLift) - 2021 1.559.000.000 1.569.000.000 1.579.000.000
Toyota Camry 2.5Q máy xăng nhập khẩu (FaceLift) - 2021 1.200.000.000 1.263.000.000 1.320.000.000
Toyota Camry 2.0Q máy xăng nhập khẩu (FaceLift) - 2021 1.190.000.000 1.222.000.000 1.278.000.000
Toyota Camry 2.5Q máy xăng nhập khẩu - 2021 1.090.000.000 1.206.000.000 1.310.000.000
Toyota Camry 2.0G máy xăng nhập khẩu (FaceLift) - 2021 1.045.000.000 1.045.000.000 1.045.000.000
Toyota Camry 2.0G máy xăng nhập khẩu - 2021 935.000.000 988.000.000 1.068.000.000
Toyota Camry 2020
Toyota Camry 2.5Q máy xăng nhập khẩu - 2020 950.000.000 1.136.000.000 1.250.000.000
Toyota Camry 2.0G máy xăng nhập khẩu - 2020 820.000.000 909.000.000 1.029.000.000
Toyota Camry 2019
Toyota Camry 2.5G máy xăng - 2019 970.000.000 970.000.000 970.000.000
Toyota Camry 2.5Q máy xăng nhập khẩu (FaceLift) - 2019 950.000.000 1.093.000.000 1.199.000.000
Toyota Camry 2.5Q máy xăng - 2019 875.000.000 998.000.000 1.140.000.000
Toyota Camry 2.0G máy xăng nhập khẩu (FaceLift) - 2019 825.000.000 874.000.000 920.000.000
Toyota Camry 2.0E máy xăng - 2019 815.000.000 824.000.000 850.000.000
Toyota Camry 2018
Toyota Camry 2.5Q máy xăng (FaceLift) - 2018 780.000.000 854.000.000 930.000.000
Toyota Camry 2.0E máy xăng (FaceLift) - 2018 680.000.000 760.000.000 810.000.000
Toyota Camry 2017
Toyota Camry 2.5Q máy xăng (FaceLift) - 2017 880.000.000 880.000.000 880.000.000
Toyota Camry 2.5G máy xăng - 2017 810.000.000 820.000.000 830.000.000
Toyota Camry 2.5Q máy xăng - 2017 760.000.000 813.000.000 850.000.000
Toyota Camry 2.5G máy xăng (FaceLift) - 2017 723.000.000 724.000.000 725.000.000
Toyota Camry 2.0E máy xăng - 2017 690.000.000 726.000.000 760.000.000
Toyota Camry 2.0E máy xăng (FaceLift) - 2017 650.000.000 731.000.000 810.000.000

Ghi chú: Giá xe Toyota Camry cũ ở trên được tổng hợp từ các tin đăng bán xe trên Bonbanh.com . Quý khách nên đàm phán trực tiếp với người bán xe trên Bonbanh.com để có được mức giá tốt nhất.

(Nguồn: https://bonbanh.com/oto/toyota-camry-cu-da-qua-su-dung )

xe mới về

Auto 139